Zapnutí a nastavení funkce E-mail (SMTP)

Funkce E-mail zajišťuje odesílání notifikací nebo zasílání přihlašovacích hesel uživatelům. Odesílání e-mailů probíhá přes protokol SMTP.

Nastavení se provádí v Nastavení > Konfigurace > E-mail.

 1. Po zapnutí funkce E-mail se otevře dialogové okno, ve kterém nastavte následující parametry:

  • Adresu SMTP serveru, na který budou odesílány e-maily.

  • Port serveru, přednastaven na hodnotu 25.

  • Uživatelské jméno a heslo k účtu na SMTP serveru v případě, že SMTP server vyžaduje autorizaci.

  • Výchozí adresu odesílatele, ze které budou e-maily odesílány.

 2. Podle potřeby zapněte:

  • SSL pro šifrování e-mailů,

  • Ověřování SSL serverového certifikátu,

  • Režim kompatibility v případě připojení ke starším SMTP serverům, které nepodporují nové funkce (GSSAPI).

 3. Po uložení můžete v kartě E-mail nastavit Základní adresu pro e-mailové odkazy, která bude součástí odeslaných e-mailových zpráv a může adresáty e-mailu odkazovat na zvolenou část rozhraní Access Commanderu.

 4. Provedené nastavení můžete zkontrolovat odesláním testovacího e-mailu.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.