Volání

Tato záložka se zobrazuje v detailu zařízení, ze kterého je možné provádět hovory.

Telefonní seznam displeje

V kartě Kontakty se spravuje zobrazování adresáře na zařízeních s displejem. Na kartě se zobrazuje strom kontaktů tak, jak se zobrazuje v adresáři na zařízení. Kliknutím na Změnit se otevře dialogové okno pro úpravu stromu kontaktů. V levé části otevřeného dialogového okna se zobrazuje řazení složek kontaktů. V pravé části se nastavují kontakty v rámci zvolené složky. Kmenová složka představuje první stránku, která se zobrazí při otevření adresáře na zařízení. Kontakty se budou zobrazovat všechny na jedné stránce adresáře, pokud budou všechny uloženy v této kmenové složce. Kontakty je možné dále seskupovat do složek a ty řadit pod kmenovou složku.

Přidání kontaktů na displej zařízení

 1. Přejděte na Zařízení > detail zařízení > záložka Volání > karta Kontakty.

 2. Otevřete správu zobrazování kliknutím na Změnit.

 3. V pravé části otevřeného dialogového okna vyberte složku, do které chcete kontakty přidat.

  Do složky můžete přidat:

  1. Uživatele

   Je možné vybrat více uživatelů současně.

  2. Skupiny

   Uživatele je možné do složky přidat hromadně po skupinách. V adresáři se bude zobrazovat každý uživatel ze skupiny pod svým jménem. Je možné vybrat více skupin současně.

  3. Volací skupiny

   Volací skupiny jsou skupiny kontaktů, které se budou vytáčet současně. Při zakládání volací skupiny je nutné zadat její název, pod kterým se bude volací skupina zobrazovat v adresáři. Kontakty uživatelů se do volací skupiny přidávají stejně jako kontakty do složek.

   Volací skupinu můžete přejmenovat v rozšířené nabídce u složky, kterou otevřete kliknutím na ikona-three-dots-acom.

 4. Složku můžete přejmenovat v rozšířené nabídce u složky, kterou otevřete kliknutím na ikona-three-dots-acom. V rozšířené nabídce je možné k dané složce přidat obrázek, který se poté zobrazí na zařízení u této složky.

 5. Složky nebo volací skupiny, které chcete zobrazovat na prvních místech, připněte v rozšířené nabídce ikona-three-dots-acom u dané složky pomocí ikona-pin-acom.

Další virtuální čísla

Na zařízení s numerickou klávesnicí je možné zahájit odchozí hovor zadáním virtuálního čísla. V této kartě je možné přidávat uživatele, kterým bude možné volat na virtuální čísla, i když tito uživatelé přístup na zařízení nemají. Volání na virtuální čísla uživatelů, kteří mají k zařízení přístup, je povolené automaticky.

Při výběru uživatelů se zobrazují pouze ti uživatelé, kteří mají vyplněné virtuální číslo.

Tlačítka

Tato karta se zobrazuje v detailu zařízení, která mají tlačítka, pomocí nichž je možné vytáčet telefonní čísla uživatelů. Na kartě Tlačítka se přiřazují jednotliví uživatelé k jednotlivým tlačítkům na zařízení. Stiskem tlačítka na zařízení se započne odchozí hovor na destinace přiřazeného uživatele. Uživatel se k tlačítku přiřadí kliknutím na Ikona-pen-edit-acom a výběrem uživatele.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.