Nastavení zóny

Informace o zóně je možné prohlížet a upravovat v detailu zóny. Detail zóny se otevírá kliknutím na vybranou zónu v seznamu.

Vícefaktorová autentizace

Pro všechna zařízení v zóně je možné nastavit nutnost autentizace více způsoby. Je možné vybrat jen některé způsoby autentizace, ale při použití musí být striktně dodrženo následující pořadí:

  1. Mobile Key

  2. RFID karta

  3. Otisk prstu

  4. PIN kód

Upozornění|/-/media/Images/Manuals/css/caution.png Upozornění

Při vícefaktorové autentizaci je nutné dodržovat pořadí způsobů autentizace.

Nutnost vícefaktorové autentizace je možné omezit časovým profilem. Při zapnuté vícefaktorové autentizaci se zobrazí možnost Použít vícefaktorovou autentizaci, ve které lze pomocí Ikona-pen-edit-acom vybrat časový profil. Při volbě režimu Anytime bude vícefaktorová autentizace vyžadována pořád.

Vícefaktorovou autentizaci je možné vyžadovat pouze pro vstup do zóny. Toto nastavení je platné pouze při používání přístupových bodů.

Nastavení přístupů

V kartě je možné nastavit hromadný PIN kód pro přístup do zóny nebo jej zobrazit, je-li už PIN kód vytvořen.

Dále je možné v nastavení přístupu povolovat a zakazovat následující funkce:

Tichý alarm – při použití speciálního kódu se aktivuje spuštění tiché akce, která odešle hlášení o poplachu; zařízení při tichém alarmu nevydává poplašné zvuky. Nastavení speciálního kódu pro tichý alarm a jeho přesnou funkci se provádí v konfiguraci zařízení.

Blokování přístupu – po pěti neúspěšných pokusech bude další pokus o přístup povolen až po uplynutí 30 sekund.

Ověřování registračních značek – vozidla budou mít přístup do zóny na základě ověření SPZ u všech zařízení, která tuto funkci podporují.

Zařízení

Karta zobrazuje přehled zařízení přidaných do dané zóny. V této kartě je možné přidat další zařízení.

Pokud jsou používány přístupové body, přidávají se do zóny jednotlivé přístupové body. Typ přístupového bodu daného zařízení je popsán jako Vstup do zóny.

U každého zařízení / přístupového bodu se zobrazují dostupné způsoby autentizace.

Společnosti

V této kartě se spravuje seznam společností, které mohou mít do zóny přístup. Do jedné zóny může mít přístup více spoleřností.

Přístupová pravidla

Zobrazuje přehled všech již vytvořených přístupových pravidel a nabízí jejich úpravu nebo vytvoření. Vytvořením přístupového pravidla se umožňuje přístup konkrétní skupině do zóny. Při vytvoření pravidla je potřeba zadat skupinu a časový profil, ve kterém má mít skupina do zóny přístup.

Úpravu přístupového pravidla je možné provést kliknutím na dané pravidlo.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.