CAM logs

CAM logy slouží k automatickému zaznamenání několika snímků předcházejících a následujících vybranou událost. V Nastavení > CAM logs lze spravovat různé typy událostí, pro které se mají CAM logy generovat.

CAM logy se mohou například vygenerovat s každým přiložením karty. Pokud někdo přiloží kartu, bude v přístupových lozích zaznamenáno 5 snímků před přiložením karty a 3 snímky po přiložení karty. Snímky jsou zaznamenávány po 1 sekundě. Na snímky je vytvořeno úložiště o velikosti 1, 3 nebo 5 GB. V případě naplnění úložiště dojde k odmazání nejstarších snímků. Samotné přístupové logy smazány nejsou.

Vytvoření CAM log typu

 1. Přejděte na stránku Nastavení > CAM logs.

 2. Klikněte na tlačítko pro přidání v pravém horním rohu stránky.

 3. Zadejte jméno pro typ události CAM logu.

Nově vytvořený typ události CAM logu se zobrazí v seznamu a otevře se detail v CAM logu. V detailu CAM logu potřeba nastavit pro jaké události a na kterých zařízeních se budou snímky z kamer generovat.

Nastavení CAM logů

Informace o typu CAM logu je možné spravovat v detailu CAM logu. Detail CAM logu se otevírá kliknutím na vybraný CAM log v seznamu nebo po vytvoření nového CAM logu.

Sledované události

Karta umožňuje vybrat seznam událostí, při kterých se budou zachytávat snímky z kamer.

Sledované události mohou být následující:

 • Přístupy

  • Uživatel akceptován

  • Poznávací značka auta rozpoznána

  • Uživatel odmítnut

  • Stisk tlačítka REX

 • Bezpečnost

  • Aktivován ochranný spínač

  • Neautorizované otevření dveří

  • Vzdálené otevření dveří

  • Přístup odmítnut – opakované chybné zadání

  • Tichý alarm aktivován

Monitorovaná zařízení

Je doporučeno nastavit zaznamenávání CAM logů jen ze zařízení vybavených kamerou. Výběr zařízení se provádí v dialogovém okně, které se otevírá pomocí Ikona-pen-edit-acom. Současně karta umožňuje zapnutí zaznamenávání CAM logů ze všech zařízení.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.