Nastavení zařízení

Informace o zařízení je možné prohlížet a spravovat v detailu zařízení. Detail zařízení se otevírá kliknutím na vybranou položku zařízení v jejich seznamu. Podle typu zařízení může být detail rozdělen do záložek Přehled, Volání a Výtah.

Z detailu zařízení lze přejít do webové konfigurace zařízení pomocí tlačítka Konfigurace hardwaru v pravé horní části detailu zařízení. Konfigurace jednotlivých zařízení je popsaná v příslušném konfiguračním manuálu. Z webového rozhraní konfigurace je možné se vrátit zavřením konfigurace křížkem v modré horní liště.

Přehled

Stav

Na této kartě se zobrazuje stav navázání spojení se zařízeními. Online zařízení jsou taková, se kterými má Access Commander navázané spojení a na kterých je nahrán akceptovaný firmware. Díky navázanému spojení se zařízením může probíhat synchronizace dat. Nekompatibilní firmware je možné povolit na stránce Zařízení > Firmware.

Automatická synchronizace se spouští po každé změně, která se má promítnout do konfigurace koncových zařízení. Synchronizace probíhá pouze nad zařízeními, kterých se týká. Do fronty pro synchronizaci se řadí pouze požadavky vyvolané změnami, které mohou ovlivnit koncová zařízení. Takovými změnami bývají změny přístupových práv, telefonních čísel, použitých časových profilů apod. Například změna jména uživatele, který není přiřazen do žádné skupiny, automatickou synchronizaci nespustí. Délka samotné synchronizace (promítnutí všech změn do koncových zařízení) je závislá na množství zařízení, která je potřeba synchronizovat, i na množství dat, která se do zařízení nahrávají.

Řízení přístupu

Nastavuje zónu, do které zařízení patří.

Pokud má zařízení nastavené 2 přístupové body a pokud je detekce přístupových bodů povolena (viz Nastavení přístupových bodů zařízení), zobrazuje se možnost přiřazení 2 zón. Jeden přístupový bod zařízení může být pouze v jedné zóně.

Konfigurace

Karta zobrazuje aktuální verzi firmwaru, MAC adresu a IP adresu a umožňuje změnu hesla pro přístup do jeho webové konfigurace.

Ovládání dveří

Tato karta zobrazuje záběry z kamer zařízení a umožňuje vzdálené otevření dveřního spínače ovládaného tímto zařízením. Otevření dveří na určitou dobu je možné nastavit v rozšířené nabídce, která se otevře kliknutím na ikona-three-dots-acom.

Aktuální stav dveřního spínače se zobrazuje vedle tlačítka Otevřít.

K uzamknutí dveří i pro skupiny s platným přístupem slouží Nouzové uzamknutí.

Zálohování

Umožňuje zálohu konfigurace interkomu v souboru xml. Záloha se spouští pomocí Spustit zálohu. Poslední záloha se zobrazuje na kartě, odkud je možné stáhnout soubor se zálohou. Zařízení je možné automaticky synchronizovat s poslední zálohou pomocí nabídky v Restore. V této nabídce je možné zařízení synchronizovat podle zálohy uložené na jiném nařízení.

Poznámka|/-/media/Images/Manuals/css/note.png Poznámka

Zálohovat lze všechna dostupná zařízení (online zařízení a připojená zařízení s nekompatibilním firmwarem).

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.