Reporty

Ze stránky Reporty je možné stahovat souhrnná data o přidaných uživatelích. Stažené soubory jsou ve formátu CSV (Comma-Separated Values). Název souboru vždy uvádí datum a čas vygenerování daného reportu.

Poznámka|/-/media/Images/Manuals/css/note.png Poznámka

Některé tabulkové programy používají jiné oddělovače a po otevření v nich se CSV soubor nemusí zobrazovat správně. V takových případech je doporučeno data z CSV souboru importovat do otevřeného sešitu.

 • Mobile Key – Paired and unpaired users with pairing time remaining

  V reportu jsou vypsána data o stavu párování uživatelů přes aplikaci Mobile Key, případně údaje o čase platnosti aktivního párovacího kódu.

 • Users – Access rules with groups, zones, devices and time profiles

  V reportu jsou vypsána data o přiřazení uživatelů do skupin, o jejich přístupu k zónám a k zařízením v zónách a o časových profilech, v kterých je uživatelům přístup umožněn. Každá jedna kombinace je vypsána právě na jednom řádku tabulky.

 • Users – Detailed export

  V reportu jsou vypsány veškeré informace o uživatelích, které jsou vyplněné v jejich profilech, včetně jejich osobních a přístupových údajů.

  Upozornění|/-/media/Images/Manuals/css/caution.png Upozornění

  Soubor obsahuje citlivá data!

 • Users – Global synchronisation export

  V reportu jsou vypsána data o přiřazení uživatelů do skupin, o jejich přístupu k zónám a k zařízením v zónách a o časových profilech, v kterých je uživatelům přístup umožněn. Každá jedna kombinace je vypsána právě na jednom řádku tabulky.

  Tento report může sloužit jako CSV soubor pro synchronizaci uživatelů, viz Synchronizace uživatelů s FTP.

  Upozornění|/-/media/Images/Manuals/css/caution.png Upozornění

  Soubor obsahuje citlivá data!

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.