Datum a čas

Datum a čas v Access Commanderu lze synchronizovat s internetem nebo je nastavit manuálně. Změna způsobu získávání času se provádí v Nastavení > Konfigurace > karta Datum a Čas. V případě, že není Access Commander připojen k internetu, je třeba nastavit datum, čas a časové pásmo manuálně. V opačném případě je možné přepnout na NTP a získávat čas z NTP serveru. V takovém případě stačí nastavit pouze časové pásmo. NTP server aktualizuje datum a čas automaticky.

Upozornění|/-/media/Images/Manuals/css/caution.png Upozornění

Po uložení změny času se Access Commander automaticky restartuje.

Synchronizace času se zařízeními

Čas na připojených zařízeních je možné sjednotit s časem Access Commanderu. Sdílení času se zařízeními se aktivuje přepnutím parametru Synchronizace se zařízením v Nastavení > Konfigurace > karta Datum a čas.

Pokud je synchronizace času se zařízením zapnuta, je možné volit z následujících způsobů synchronizace:

  • Zařízení používají stejný server NTP – čas na zařízeních se řídí podle NTP serveru nastaveného v Access Commanderu.

  • Zařízení používají Access Commander jako server NTP – čas na zařízeních řídí podle času nastaveného v Access Commanderu.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.