Aktivace licence

Pro aktivaci licencí je nutné získat licenční soubor a nahrát jej do Access Commanderu. Licenci Basic je možné aktivovat přímo v Access Commanderu na stránce Nastavení > karta Licence.

Získání licenčního souboru

K získání licence je potřeba sdělit distributorovi sériové číslo jednoho z 2N zařízení připojených do Access Commanderu. Licenční soubor je vygenerován na základě sériového čísla tohoto licenčního zařízení.

Připojení licenčního zařízení zajišťuje platnost licence. V případě odpojení licenčního zařízení začne běžet ochranná lhůta, po jejímž vypršení dojde k pozastavení licence.

Nahrání licence

Upozornění|/-/media/Images/Manuals/css/caution.png Upozornění
  • Po přepnutí z Trial licence už není možné Trial licenci reaktivovat.

  • Nastavení pokročilých funkcí, které nová licence nepodporuje, se neukládá.

  1. Přejděte do Nastavení > karta Licence.

  2. Klikněte na Nahrát licenci a v otevřeném okně nahrajte z úložiště získaný licenční soubor.

  3. Po nahrání souboru klikněte na Aktivovat licenci.

  4. Ujistěte se, že je aktivované licenční zařízení, pro které byla licence vygenerována.

Slovník

Licenční soubor

Soubor s licencí, jehož nahráním se licence aktivuje. Vygenerování licenčního souboru zajišťuje distributor na základě sériové čísla licenčního zařízení.

Licenční zařízení

Vybrané 2N zařízení připojené k Access Commanderu, které zajišťuje platnost licence. Licenční zařízení slouží jako hardwarový klíč pro licenci.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.