Maticové zobrazení

Maticové zobrazení pravidel na stránce přístupová pravidla zobrazuje přehled přístupů a umožňují jejich nastavení. Matice je dostupná pro každou existující společnost a zobrazuje všechny jí přiřazené skupiny a zóny. Administrátor může přepnout společnost v nabídce nad maticí.

Kliknutím na buňku odpovídající vybrané zóně a skupině se nastavuje přístup skupiny do zóny. Zobrazí se nabídka, ve které se volí buď neomezený přístup nebo přístup omezený časovým profilem. Časové profily musí být přednastaveny na stránce Časové profily. V případě potřeby lze přidat do matice společnosti novou skupinu či zónu.

Ve vyhledávacím poli nad maticí je možné do matice přidat uživatele nebo zařízení. Průnikem uživatele a skupiny je možné uživatele přidávat do skupiny. Průnikem zařízení a zóny se zařízení přidávají do zóny.

Příklad maticového zobrazení

acom-access-rules-matrice.png

Obrázek uvádí přehled matice pro společnost 2N Telekomunikace. Z přehledu je zřejmé, že:

  • Vyfiltrované zařízení Verso 2.0 D102 je součástí zóny Zone1.

  • Vyfiltrovaný uživatel User A je součástí skupiny Test RC Company.

  • Uživatelé ze skupiny Developers mají neomezený přístup do zón ASD a Zone2, omezený přístup do zón Foyer a Zone5 (dle nastaveného časového profilu) a nemají přístup do zóny Zone1.

  • Uživatelé ze skupiny Test RC Company mají omezený přístup do zón ASD, Foyer a Zone5 (dle nastaveného časového profilu) a nemají přístup do zón Zone1 a Zone2.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.