Pozastavení licence

K pozastavení licence dojde, pokud je licenční zařízení odpojené od Access Commanderu po dobu delší, než je ochranná lhůta licence. Délky ochranné lhůty se odvíjí od toho, jak dlouho bylo licenční zařízení připojené v Access Commanderu. Délky ochranných lhůt jsou uvedeny v tabulce níže.

Když je licence pozastavena, všechna připojená zařízení se automaticky vyřadí ze správy a jsou označena jako nespravovaná. Pro jejich opětovnou aktivaci je potřeba připojit a aktivovat licenční zařízení nebo nechat vygenerovat a nahrát nový licenční soubor pro další zařízení.

V případě nahrání nové licence je potřeba nejdříve aktivovat licenční zařízení, pro které je nová licence vygenerována. Po aktivaci licenčního zařízení bude možné aktivovat i všechna ostatní zařízení.

Doba, po kterou bylo licenční zařízení připojeno k Access Commanderu

Ochranná lhůta, po kterou bude Access Commander v provozu bez připojeného licenčního zařízení

méně než 24 hodin

1 den

1 den – 30 dní

10 dní

31 dní – 180 dní

1 měsíc

více než 180 dní

3 měsíce

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.