Vytvoření časového profilu

  1. Přejděte na stránku Časové profily.

  2. Klikněte na tlačítko pro přidání časového profilu v pravém horním rohu.

  3. V otevřeném dialogovém okně nastavte jméno časového profilu.

  4. Pro volbu časového omezení vyberte možnost Přidat časové úseky. Zelené dny identifikují dny spadající do časového profilu. Výběr dne se provádí kliknutím. V rámci dnů je možné nastavit časový interval určující platnost časového profilu.

    Rozdílné doby pro každý den je možné nastavit, až když je časový profil vytvořen.

Nově vytvořený časový profil se přidá do seznamu a otevře se jeho detail, ve kterém je možné provádět další nastavení. V detailu časového profilu je možné nastavit pozici profilu na zařízeních.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.