Přístupové logy

Poznámka|/-/media/Images/Manuals/css/note.png Poznámka
 • Uživateli se zobrazují logy, které má oprávnění sledovat v závislosti na svých uživatelských oprávněních.

 • Data se do logů zapisují v angličtině.

Na stránce Přístupové logy se zobrazují záznamy úspěšných i neúspěšných pokusů o autentizaci a záznamy o nouzových uzamknutí.

V seznamu přístupových logů se uvádí:

 • Kategorie:

  • Přístup povolen

  • Přístup zamítnut

  • Umožnění veřejného přístupu

  • Uzamknutí zařízení;

 • Čas, kdy k akci došlo;

 • Uživatel, který akci provedl;

 • Společnost daného uživatele;

 • Zóna, ve které k akci došlo;

 • Zařízení, na kterém k akci došlo;

 • Autentizace, která byla pro pokus použita (PIN, QR kód apod.).

Kliknutím na řádek se rozbalí detailní informace o daném záznamu.

V seznamu je možné filtrovat pomocí filtes-acom nad seznamem. Případně je možné filtry nastavit pro jednotlivé sloupce v rozšířené nabídce, která se otevře kliknutím na ikona-three-dots-acom v hlavičce každého sloupce. Rozšířená nabídka sloupců edit-columns-acom dále umožňuje sloupce přesouvat, připínat na první či poslední pozici nebo skrýt.

Export logů

Záznamy je možné stáhnout v souboru CSV nebo vytisknout kliknutím na tlačítko  Ikona-export-acom Export nad seznamem. V exportovaném CSV souboru je čas uveden v GMT+0.

Životnost logů

Jakmile využití kapacity disku dosáhne 80 %, spustí se automatické mazání logů. Kapacitu disku je možné sledovat na stránce Nastavení. Jako první se mažou logy prvního typu v pořadí, další logy se mažou postupně, dokud využití diskového prostoru neklesne na 75 % nebo dokud nebudou zůstávat pouze logy s nedovršenou minimální možnou dobou uložení daného typu logu.

Doba uložení daného typu logu se nastavuje na stránce Nastavení > karta Uchovávání záznamů. Uchování záznamů z kamer nemůže být delší než uchování systémových a přístupových logů.

Tip|/-/media/Images/Manuals/css/tip.png Tip

V případě, že trvale využíváte 70 % kapacity disku, doporučujeme zkrátit maximální dobu uložení logů.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.