Aktualizace systému

Systém Access Commander pravidelně kontroluje aktualizační server a informuje o dostupných aktualizacích a o dostupných nových verzí firmwaru připojených zařízení. V Nastavení > karta Aktualizace systému lze automatickou kontrolu aktualizací vypnout.

Instalace aktualizace Access Commanderu

Varování|/-/media/Images/Manuals/css/warning.png Varování

Před instalací aktualizace je doporučeno provést zálohu systému. Zálohu proveďte mimo pracovní dobu, aby nedošlo k dočasné nedostupnosti systému pro uživatele.

  1. Přejděte do Nastavení > karta Aktualizace systému.

  2. Pokud je automatická kontrola aktualizací vypnutá, klikněte na Zkontrolovat aktualizace.

  3. Klikněte na Stáhnout v informační zprávě o dostupné aktualizaci a potvrďte její stažení.

    Karta informuje, že je aktualizace připravena k instalaci.

  4. Klikněte na Instalovat v informační zprávě a v otevřeném dialogovém okně instalaci potvrďte.

    Po spuštění instalace dojde k přesměrování na stránku údržby. Stránka údržby informuje administrátora, který instalaci spustil, o průběžných stavech instalace. Ostatním uživatelům zobrazuje informaci, že probíhá aktualizace. Po dobu instalace není možné se do Access Commanderu přihlásit.

  5. Po dokončení instalace klikněte na Go to login, které vás přesměruje na přihlašovací stránku.

Beta testování

Uživatelé si mohou vybrat, zda se chtějí zapojit do beta testování aktualizací softwaru Access Commanderu před oficiálním vydáním aktualizací. Povolení se provádí v Nastavení > karta Aktualizace systému > parametr Aktualizační server.

Varování|/-/media/Images/Manuals/css/warning.png Varování

Na testovací verze není poskytnuta záruka a společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. nenese odpovědnost za funkční omezení a případné škody vzniklé v důsledku funkčních omezení beta verze. Beta verze jsou poskytovány výhradně za účelem testování. Beta verze není určena pro práci s důležitými daty.

Po povolení se budou beta verze zobrazovat v dostupných aktualizacích na kartě Aktualizace systému.

Varování|/-/media/Images/Manuals/css/warning.png Varování

Po aktualizaci Access Commanderu na nejnovější beta verzi nelze provést downgrade na verzi předchozí.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.