Uživatelé

Pomocí Access Commanderu lze provádět správu Uživatelů, upravovat jejich přístupy, spravovat jejich kontaktní údaje apod.

V seznamu uživatelů se zobrazují veškeří vytvoření uživatelé. Nad seznamem lze uživatele filtrovat nebo lze rovnou vyhledat konkrétního uživatele podle jeho jména, e-mailu nebo telefonního čísla.

Hromadné akce

Označením je možné provést výběr více uživatelů a aplikovat na ně následující hromadné akce:

  • ikona-bulk-attendance-acom Zapnout sledování docházky u uživatelů.

  • ikona-add-to-group-acom Přidat uživatele do skupiny.

  • ikona-bin-delete-acom.svg Odstranit uživatele.

  • ikona-bulk-access-acom Nastavit časový interval platnosti přístupu.

  • ikona-pin-code-acom.svg Přiřadit přístupový PIN kód těm uživatelům, kteří ještě nemají přidělený PIN ani QR kód.

  • ikona-qr-code-acom Přiřadit přístupový QR kód těm uživatelům, kteří ještě nemají přidělený PIN ani QR kód.

  • ikona-bluetooth-acom.svg Přiřadit mobilní klíč těm uživatelům ve výběru, kterým zatím žádný mobilní klíč nebyl přidělen.

Poznámka|/-/media/Images/Manuals/css/note.png Poznámka

Pro přiřazení PIN/QR kódu nebo mobilního klíče uživateli je nutné, aby měl uživatel vyplněnou platnou e-mailovou adresu.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.