Docházka

Access Commander umožňuje sledování docházky uživatelů. V režimu docházka se zaznamenávají časy vstupů a odchodů jednotlivých uživatelů.

Nastavení docházky a jejich režimů se provádí v Nastavení > Konfigurace > karta Docházka, viz Nastavení docházky.

Upozornění|/-/media/Images/Manuals/css/caution.png Upozornění

Pro správnou funkci docházky je potřeba mít v Access Commanderu dostupnou aktivní licenci pro sledování docházky uživatelů. Sledování docházky je nutné aktivovat v nastavení jednotlivých uživatelů.

Stránka docházka nabízí seznam uživatelů se sledovanou docházkou. V pravém horním rohu se nachází ikona Ikona-export-acom, pomocí které je možné stáhnout soubor CSV se souhrnnými daty o docházce všech uživatelů. Při stahování dat je potřeba zadat časový úsek, pro který se má docházka vygenerovat.

Docházka konkrétního uživatele

Ze seznamu uživatelů na stránce Docházka lze vybrat konkrétního uživatele a zobrazit detailnější informace pouze o jeho docházce. V seznamu se zobrazují pouze ti uživatelé, u kterých je sledování docházky povoleno, viz Uživatelé.

V horní části výpisu lze vybrat měsíc, pro který chcete docházku zobrazit. Vedle výběru měsíce se zobrazuje nastavený pracovní fond pro daný měsíc, saldo a odpracované hodiny.

Vedle jména uživatele se nachází rozšiřující nabídka ikona-three-dots-acom umožňující stažení dat o docházce zobrazeného uživatele a to v souboru CSV nebo PDF. Oba soubory obsahují záznamy jednotlivých dnů.

Tip|/-/media/Images/Manuals/css/tip.png Tip

Docházku uživatele je možné prohlížet také v detailu uživatele, do kterého se přechází výběrem v seznamu uživatelů na stránce Uživatelé.

Změna docházky uživatele

Správce docházky může data o docházce uživatelů upravovat. Úprava se provádí kliknutím na časový interval, který má být změněn. Po otevření lze upravit hraniční časy a přidat k intervalu poznámku.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.