E-maily odesílané členům společnosti

Nastavení e-mailů má vlastní záložku v detailu společnosti. Access Commander umožňuje odesílat členům společnosti (včetně návštěv) automatické e-maily s informacemi o přiřazení způsobu autentizace. E-mail se odešle uživateli nebo návštěvě s nastavenou e-mailovou adresou.

Access Commander umožňuje odesílat e-maily s následujícími informacemi:

  • PIN kód pro návštěvu

  • QR kód pro návštěvu

  • PIN kód pro uživatele

  • QR kód pro uživatele

  • Mobile Key k nastavení Bluetooth autentizace pro uživatele

V detailu společnosti > záložka E-maily > karta Šablony pro e-mail je možné nastavit vzhled těchto e-mailů a upravit jejich znění. Úprava znění e-mailu se provádí v dialogovém okně, které se otevře kliknutím na zvolený typ e-mailu. V dialogovém okně lze upravit:

  • subjekt – předmět e-mailu

  • hlavičku – zobrazuje se v barevném poli těla e-mailu

  • úvod – text uvedený před automaticky vygenerovaným údajem z Access Commanderu

  • další zprávu – text následující po údaji vygenerovaném z Access Commanderu

  • signaturu – podpis uvedený na konci e-mailu

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.