Šifrovací klíče pro Mobile key

Uživatelé mohou ke spojení se zařízeními 2N používat aplikaci Mobile Key. Komunikace mezi aplikací Mobile Key a zařízením je vždy šifrovaná. Bez znalosti šifrovacího klíče nemůže aplikace Mobile Key uživatele autentizovat. Primární šifrovací klíč je automaticky vygenerován při prvním spuštění interkomu a později jej lze kdykoli ručně přegenerovat. Primární šifrovací klíč je společně s Auth ID přenesen do mobilního zařízení při párování.

Komunikace mezi aplikací Mobile Key a zařízením je vždy šifrovaná. Bez znalosti šifrovacího klíče nemůže aplikace Mobile Key uživatele autentizovat. Primární šifrovací klíč je automaticky vygenerován při prvním spuštění interkomu a později jej lze kdykoli ručně přegenerovat. Primární šifrovací klíč je společně s Auth ID přenesen do mobilního zařízení při párování.

V Nastavení > Přístupy > karta Šifrovací klíče pro Mobile key je možné vygenerovat až 4 šifrovací klíče. Nově vygenerovaný klíč se automaticky nahraje do aplikace Mobile Key při prvním použití mobilního telefonu s již dříve spárovaným zařízením. Při pokusu o vygenerování pátého klíče Access Commander upozorní, že jeho vygenerováním dojde k odstranění nejstaršího klíče. V kartě jsou uvedeny časy vygenerování jednotlivých klíčů.

Pokud nebude mít aplikace Mobile Key přístup k žádnému z platných šifrovacích klíčů, nebude možné ji používat pro autentizaci uživatele. Pro obnovení funkce aplikace je nutné provést opětovné spárování aplikace se zařízením připojeným k Access Commanderu, čímž dojde k nahrání platných šifrovacích klíčů do aplikace Mobile Key.

Poznámka|/-/media/Images/Manuals/css/note.png Poznámka

Umožnění přístupu na zařízení závisí na nastavených přístupových právech daného uživatele.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.