Výtah

Pomocí připojení reléového modulu AXIS A9188 k 2N IP interkomu (2N IP Verso, 2N IP Force, 2N IP Safety, 2N IP Vario) nebo k Access Unit lze řídit přístup na jednotlivá patra v budově za použití výtahu. K jednomu 2N IP interkomu či Access Unit je možné připojit max. 8 těchto reléových modulů, přičemž každý z modulů může ovládat 8 pater, dohromady tedy max. 64 pater. Pro využití této funkce je nutné mít aktivní licenci pro 2N IP interkomy (obj. č. 9137916) a licenci Access Unit (obj. č. 9160401).

Nastavení ovládání výtahu

  1. Přejděte do detailu zařízení, které má řídit přístup do jednotlivých pater. V rozšířené nabídce ikona-three-dots-acom v záhlaví aktivujte ovládání výtahu. V detailu zařízení se zobrazí záložka Výtah.

  2. V záhlaví detailu zařízení přejděte do Ikona-settings-acom konfigurace hardwaru zařízení. V sekci Hardware > Řízení výtahu zapněte moduly, které mají ovládat přístupy z výtahu. Pokud moduly vyžadují autentizaci, zadejte uživatelské jméno a heslo. Nastavení uložte. Opusťte konfiguraci hardwaru pomocí křížku v horní modré liště.

  3. V detailu zařízení přejděte do záložky Výtah.

  4. V kartě Výtahová podlaží vyberte reléový výstup pro podlaží, do kterého chcete nastavit přístup. Označení výstupů je ve formátu: io_modul_reléový výstup. Klikněte na Ikona-pen-edit-acom.

  5. V otevřeném dialogovém okně pojmenujte podlaží a vyberte zónu, do které se v daném podlaží vstupuje. Do tohoto podlaží budou smět vstupovat pouze uživatelé oprávnění vstupovat do dané zóny dle definovaných přístupových pravidel. Pokud se nemá vstup do podlaží řídit dle pravidel zóny, zaškrtněte veřejný přístup povolen. Výběrem časového profilu omezíte veřejný přístup pouze na dobu definovanou vybraným časovým profilem. Mimo tento časový profil bude vstup opět umožněn pouze uživatelům s platným přístupem na základě přístupových pravidel.

    Upozornění|/-/media/Images/Manuals/css/caution.png Upozornění

    Pokud je nastaven přístup dle přístupových pravidel zóny, výtahové zařízení nepřebírá žádné další nastavení této zóny (PIN kód, vícenásobnou autentizaci, tichý alarm, …).

Výtahová podlaží

Po povolení se v této kartě zobrazuje seznam všech konfigurovatelných pater. Každé patro má své označení v pořadí modulu a reléového výstupu. Každému patru je pak možné přiřadit vlastní jméno.

Moduly pro ovládání výtahu

V této kartě se zobrazují všechny připojené moduly AXIS A9188 a jejich aktuální stavy. Jednotlivé moduly se zapínají v konfiguraci zařízení, v sekci Hardware > Řízení výtahu.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.