Použité symboly a termíny

V manuálu jsou použity následující symboly a piktogramy:

Nebezpečí úrazu|/-/media/Images/Manuals/css/warning.png Nebezpečí úrazu

Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu.

Varování|/-/media/Images/Manuals/css/warning.png Varování

Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyvarovali poškození zařízení.

Upozornění|/-/media/Images/Manuals/css/caution.png Upozornění

Důležité upozornění. Nedodržení pokynů může vést k nesprávné funkci zařízení.

Tip|/-/media/Images/Manuals/css/tip.png Tip

Užitečné informace pro snazší a rychlejší používání nebo nastavení.

Poznámka|/-/media/Images/Manuals/css/note.png Poznámka

Postupy a rady pro efektivní využití vlastností zařízení.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.