Přítomnost

Modul přítomnost je rozšířením modulu docházka a slouží k zobrazení seznamu uživatelů, kteří se aktuálně nachází v budově. Pro funkci modulu je potřeba nastavit režim docházky IN-OUT v Nastavení > Konfigurace > karta Docházka, viz Nastavení docházky.

  • Pokud je poslední událostí uživatele v daném dnu příchod (IN událost), je brán jako přítomný.

  • Pokud uživatel projde přes čtečku, která má nastavený nespecifikovaný směr, tak se u daného uživatele změní zóna, ve které se nachází. Totéž se stane, pokud projde přes čtečku v režimu IN.

  • Pokud je poslední Událostí v daném dnu odchod (OUT událost), je brán jako nepřítomný.

Upozornění|/-/media/Images/Manuals/css/caution.png Upozornění

Modul přítomnost nefunguje, pokud je v rámci systému pro sledování docházky použit režim FREE. Sledování přítomnosti je možné pouze v režimu IN-OUT.

Vypršení přítomnosti uživatele

Kliknutím na ikonu Ikona-settings-acom vpravo nahoře se nastavuje Vypršení přítomnosti uživatele. Vypršením přítomnosti uživatele se nastavuje automatické mazání záznamu o přítomnosti uživatele, pokud uživatel zapomene označit svůj odchod. Tento časový limit je vyjádřen v hodinách a určuje, za jak dlouho od posledního průchodu přítomného uživatele bude jeho záznam přítomnosti automaticky smazán. Nastavení tohoto časového limitu umožňuje definovat, jak dlouho může záznam o přítomnosti zůstat v systému, pokud uživatel není označen jako nepřítomný. To zajišťuje, že seznam přítomných uživatelů zůstane aktuální a neobsahuje záznamy o uživatelích, kteří již opustili budovu a zapomněli se odhlásit.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.