Systémové logy

Poznámka|/-/media/Images/Manuals/css/note.png Poznámka
  • Uživateli se zobrazují logy, které má oprávnění sledovat v závislosti na svých uživatelských oprávněních.

  • Data se do logů zapisují v angličtině.

Stránka Systémové logy zobrazuje seznam událostí a notifikací, které vygeneroval.

V seznamu systémových logů se ke každé události a notifikaci uvádí:

  • závažnost (info, warning, error);

  • čas, kdy k události došlo;

  • kategorii, do které akce spadá (Stav zařízení, Import, Synchronizace uživatelů, Systém, Uživatelské akce, Omezení oblastí);

  • subjekt, kterého se akce týká (zařízení, uživatel, zóna, návštěva...);

  • stručný popis události;

  • autor události.

Kliknutím na řádek se rozbalí detailní informace o daném záznamu.

V seznamu je možné filtrovat pomocí filtes-acom nad seznamem. Případně je možné filtry nastavit pro jednotlivé sloupce v rozšířené nabídce, která se otevře kliknutím na ikona-three-dots-acom v hlavičce každého sloupce. Rozšířená nabídka sloupců edit-columns-acom dále umožňuje sloupce přesouvat, připínat na první či poslední pozici nebo skrýt.

Sloupce Závažnost a Čas nelze skrýt.

Export logů

Záznamy je možné stáhnout v souboru CSV nebo vytisknout kliknutím na tlačítko  Ikona-export-acom Export nad seznamem. V exportovaném CSV souboru je čas uveden v GMT+0.

Životnost logů

Jakmile využití kapacity disku dosáhne 80 %, spustí se automatické mazání logů. Kapacitu disku je možné sledovat na stránce Nastavení. Jako první se mažou logy prvního typu v pořadí, další logy se mažou postupně, dokud využití diskového prostoru neklesne na 75 % nebo dokud nebudou zůstávat pouze logy s nedovršenou minimální možnou dobou uložení daného typu logu.

Doba uložení daného typu logu se nastavuje na stránce Nastavení > karta Uchovávání záznamů. Uchování záznamů z kamer nemůže být delší než uchování systémových a přístupových logů.

Tip|/-/media/Images/Manuals/css/tip.png Tip

V případě, že trvale využíváte 70 % kapacity disku, doporučujeme zkrátit maximální dobu uložení logů.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.