Nastavení docházky

Access Commander umožňuje sledování docházky uživatelů. V režimu docházka se zaznamenávají časy vstupů a odchodů jednotlivých uživatelů.

Režimy docházky

 • FREE

  attendance-free-acom.png

  Příchody a odchody jsou počítány z první a poslední autentizace uživatele na libovolném zařízení v jednom dni. V tomto režimu nefunguje modul přítomnost.

 • IN-OUT

  Pro správnou funkci je nutné nastavit příchodová a odchodová zařízení.

  attendance-in-out-acom.png
  • IN-OUT pro všechna zařízení

   Tento režim umožňuje sledování přítomnosti. Příchody jsou zaznamenávány na příchodových zařízeních, odchody jsou zaznamenány na odchodovém zařízení. Pohyb mezi zónami se jako příchod/odchod neregistruje.

  • IN-OUT pro vybraná zařízení

   Tento režim umožňuje sledování přítomnosti. Příchody a odchody jsou zaznamenávány na vybraných zařízeních, které jsou nastavené jako příchodové nebo odchodové. Eviduje se příchod a odchod pouze na těchto vybraných zařízeních. Zaznamenávání příchodu/odchodu je tak možné nastavit například pouze na hlavním vstupu do budovy.

Nastavení přístupových bodů zařízení

Zařízení (2N interkom nebo 2N Access Unit) mohou mít až dva přístupové body. Každý přístupový bod umožňuje průchod v jednom směru. Přístupové body rozlišují směr průchodu přes zařízení. Každý přístupový bod může mít přidělenu jednu nebo více čteček, které jsou připojeny k zařízení a fungují ve směru bodu. Přístupové body jsou použity pro zaznamenání vstupu do zóny nebo jejího opuštění. Jejich použití je nutné v případě, že se zařízení nachází na rozhraní mezi dvěma zónami.

Přístupové body dále slouží ke sledování uživatelů v modulu Přítomnost. Přístupové body se také využívají pro sledování vstupu a výstupu v Omezení oblastí.

Poznámka|/-/media/Images/Manuals/css/note.png Poznámka

Nastavení jednotlivých přístupových bodů v Access Commanderu se do webového rozhraní zařízení propisuje do sekce Služby > Řízení přístupu:

 • Přístupový bod 1 = Pravidla pro příchod

 • Přístupový bod 2 = Pravidla pro odchod

Nastavení přístupových bodů

 1. Vstupte do webové konfigurace daného zařízení.

  Tip|/-/media/Images/Manuals/css/tip.png Tip

  Do webové konfigurace zařízení je možné vstupovat přímo v rozhraní z nastavení zařízení.

 2. Přejděte do sekce Hardware > menu Rozšiřující moduly.

 3. Najděte modul umožňující přístup, který má být používán jako přístupový bod 1 (Příchod) nebo přístupový bod 2 (odchod).

 4. V parametru Dveře nastavte požadovaný směr a nastavení uložte.

 5. Přejděte na stránku Zóny v Access Commanderu.

 6. V pravém horním rohu stiskněte Ikona-settings-acom a povolte použití přístupových bodů.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.