Firmware

Stránka Firmware zajišťuje hromadný upgrade firmwaru jednotlivých typů připojených zařízení a pomáhá je tak udržovat v optimální kondici. Hromadnou správu zařízení je možné pozastavit. Volitelně je možno některá zařízení z hromadné správy firmwaru vyloučit.

Aktuální verze firmwaru je k dispozici online prostřednictvím 2N Update Serveru, volitelně je také možno nahrát soubor pro upgrade manuálně. Nasazení nové verze vždy podléhá schválení administrátorem, který tak má proces upgradu plně pod kontrolou.

Verze v hromadné správě zobrazuje seznam připojených typů 2N IP interkomů, 2N odpovídacích jednotek a 2N přístupových jednotek.

Tip|/-/media/Images/Manuals/css/tip.png Tip

Novou verzi firmwaru je nejprve možno nasadit na jedno nebo více vybraných zařízení v testovacím režimu a až poté povolit upgrade ostatních zařízení.

Vyloučení zařízení

Zařízení je možno vyloučit z hromadné správy firmwaru přidáním na seznam v Zařízení > Firmware > karta Vyloučená zařízení.

Nekompatibilní verze firmwaru

Po přidání nebo upgradu zařízení, které nemá kompatibilní firmware, přejde toto zařízení do nekompatibilního stavu. Nekompatibilní stav znamená, že se na zařízení neukládají noví uživatelé. Ze zařízení se dále stahují události a je možné použít konfiguraci nebo zálohu zařízení. V tabulce se vytvoří nový záznam a administrátor má možnost používání nekompatibilního firmwaru povolit.

Access Commander automaticky vyřadí zařízení s firmwarem, který není jeho aktuální verzí podporován. Karta zobrazuje tyto nepodporované verze firmwaru na připojených zařízeních. Seznam podporovaných verzí firmwaru je uveden níže.

Access Commander může ovládat všechna zařízení používající nepodporovanou verzi firmwaru, pokud bude tato verze schválena. Schválení se provádí v Zařízení > Firmware > karta Nekompatibilní verze firmwaru pomocí ikony ikona-Thumbup-acom.svg.

Upozornění|/-/media/Images/Manuals/css/caution.png Upozornění

Schválení nepodporované verze může vést k problémům jako je ztráta dat nebo může jinak bránit správnému fungování.

Podporované verze firmwaru

  • 2.42

  • 2.41

  • 2.40

  • 2.39

  • 2.38

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.