Uživatelská oprávnění

Správu v Access Commanderu může provádět více uživatelů v závislosti na jim přiřazených oprávněních.

Účty s rozšířeným oprávněním se nastavují prostřednictvím role v nastavení uživatele. Jednomu uživateli je možné přiřadit více rolí.

Poznámka|/-/media/Images/Manuals/css/note.png Poznámka

Uživatelská oprávnění se vztahují na správu v rámci společnosti daného uživatele. Administrátor má přístup ke kompletní správě napříč společnostmi.

Administrátor

 • Nastavení systému a jednotlivých modulů dle platné licence.

 • Změna licence.

 • Veškerá oprávnění ostatních rolí vztahující se na všechny společnosti.

Správce přístupu

 • Vytváření a správa skupin.

 • Přidávání uživatelů do skupin.

 • Vytváření a správa časových profilů.

 • Nastavení přístupových pravidel.

Správce uživatelů

 • Vytváření a správa uživatelů.

 • Vytváření a správa návštěv.

 • Správa jejich členství ve skupinách.

 • Nahlížení do přístupového a systémového logu.

Správce návštěv

 • Vytváření a správa návštěv.

 • Správa jejich členství ve skupinách (nedostupné ve zjednodušeném rozhraní).

 • Nahlížení do přístupového logu návštěv (nedostupné ve zjednodušeném rozhraní).

Správce dveří

 • Sledování kamerového přenosu z přidělených zařízení.

 • Vzdálené otevírání přidělených zařízení.

 • Nouzové uzamknutí přidělených zařízení.

 • Nahlížení do přístupového logu přidělených zařízení.

 • Sledování stavů a bezpečnostních událostí v systémovém logu.

Správce docházky

 • Sledování a správa docházky přidělených skupin.

 • Nahlížení do přístupového logu uživatelů přidělených skupin.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.