Obecné informace

2N Access Commander je softwarový nástroj pro hromadnou správu přístupového systému. Rozhraní Access Commanderu je přístupné prostřednictvím webového prohlížeče.

V rámci jedné instalace lze nastavení Access Commanderu rozdělit do Společností, jejichž správa se provádí odděleně. Tento způsob umožňuje rozdělit správu mezi správce v jednotlivých společnostech. Správce z jedné společnosti tak nemá přístup k informacím o jiné společnosti. Správci z jedné společnosti neuvidí uživatele jiné společnosti.

Pro správu přístupů je nutné přidat do Access Commanderu Zařízení. Zařízení jsou fyzické jednotky v objektu ovládající vstupy (2N interkomy nebo 2N přístupové jednotky) nebo umožňující komunikaci (2N odpovídací jednotky). Zařízení se seskupují do Zón. Každé zařízení může být pouze v jedné zóně.

Zóny nebo zařízení lze sdílet napříč společnostmi, což umožňuje správu přístupu společnosti do společných prostor (vstupy, restaurace, konferenční sály...).

Uživatelé jsou jednotliví lidé, jejichž pohyb po objektu je nutné spravovat, případně kterým lze z připojených zařízení volat. Uživatelé se seskupují do Skupin, ve kterých se provádí hromadná správa jejich přístupu do zón. Uživatel se na zařízení autentizuje a zařízení následně vyhodnotí, má-li uživatel na zařízení platný přístup. Platnost přístupu se řídí podle Přístupových práv. Vybraní uživatelé mohou mít také oprávnění ke správě Access Commanderu nebo jeho částí.

Časové profily nastavují časy, ve kterých zařízení povoluje přístup nebo ve kterých je možné uživatelům volat.

Modul docházka umožňuje sledování docházky uživatelů.

Modul přítomnost umožňuje sledovat, v jakých zónách se uživatelé aktuálně nacházejí.

Návštěvy jsou lidé, jejichž přístupová práva jsou platná pouze omezenou dobu.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.