Nastavení uživatele

Informace o uživateli je možné prohlížet a spravovat v detailu uživatele. Detail uživatele se otevírá kliknutím na vybraného uživatele v seznamu na stránce Uživatelé.

Detail uživatele je rozdělen na záložky Přehled, Docházka a Protokol změn. Záložka docházka se zobrazuje jen u těch uživatelů, u kterých bylo sledování zapnuté, viz Docházka uživatele. Modul docházka je dostupný v závislosti na licenci.

Změna jména a fotografie uživatele

Možnosti přejmenování uživatele a nastavení fotografie jsou v rozšířené nabídce ikona-three-dots-acom v záhlaví detailu uživatele.

Rozlišení obrázku bude automaticky upraveno na 432 × 432 px.

Autentizace

Tato karta slouží k nastavení způsobů autentizace uživatele na zařízeních. Uživatel se musí na zařízení autentizovat a pokud má platný přístup, bude mu povolen přístup na zařízení.

RFID karta – přidá uživateli existující RFID kartu. Otevře se dialogové okno, do kterého je potřeba zadat identifikátor karty. Načtení identifikátoru lze provést přiložením karty ke čtečce nebo zadáním ID karty pomocí klávesnice. Identifikátor musí být musí být hexadecimální číslo dlouhé alespoň 6 znaků. Jeden uživatel může mít přiřazené až 2 přístupové karty.

Mobile Key – slouží k propojení s aplikací 2N Mobile Key umožňující autentizaci prostřednictvím Bluetooth, viz kapitola Autentizace přes Bluetooth.

PIN kód – automaticky vygeneruje 6místný PIN.

Uživateli lze pro přístup přiřadit PIN, nebo QR kód, nelze mít oba zároveň.

QR kód – automaticky vygeneruje QR kód. Zařízení umožňující čtení QR kódů jsou uvedena v Podporovaná zařízení a aplikace.

Uživateli lze pro přístup přiřadit PIN, nebo QR kód, nelze mít oba zároveň.

Otisk prstu – otevře dialogové okno pro nahrání otisku prstů, kterými se může uživatel autentizovat na zařízeních, které podporují jejich čtení. Každému uživateli je možné nahrát až 2 otisky prstů. Postup je popsán v kapitole Nahrání otisku prstů.

Poznávací značka – nastavuje poznávací značku vozidla uživatele, kterou může zařízení snímat a pomocí ní uživatele autentizovat.

Virtuální karta – umožňuje nastavit ID virtuální přístupové karty uživatele. Každý uživatel může mít přiřazenu právě jednu virtuální kartu. ID virtuální karty je sekvence 6–32 znaků z množiny 0–9, A–F. Číslo virtuální karty se použije pro identifikaci uživatele v zařízeních připojených přes rozhraní Wiegand.

Kód spínače – umožňuje nastavení až 4 kódů pro aktivací spínačů (např. dveřního zámku). Kód spínače slouží k otevření zámku pomocí klávesnice na zařízení i jako DTMF kód.

Upozornění|/-/media/Images/Manuals/css/caution.png Upozornění

Při vícefaktorové autentizaci je nutné dodržovat pořadí způsobů autentizace.

Tip|/-/media/Images/Manuals/css/tip.png Tip

Při vyplnění e-mailové adresy je možné odeslat vygenerovaný přístupový PIN/QR kód na uvedenou adresu.

Účet

Nastavením přihlašovacího jména a jednorázového hesla je možné udělit uživateli přístup do rozhraní Access Commanderu. Při prvním přihlášení bude uživatel vyzván ke změně hesla. Po přihlášení může uživatel sledovat svou docházku (je-li dostupná), změnit svůj e-mail nebo změnit svůj profilový obrázek.

Na kartě Účet je možné uživatelům s přihlašovacími údaji udělovat oprávnění ke správě Access Commanderu pomocí uživatelských rolí. Oprávnění jednotlivých rolí jsou popsána v kapitole Uživatelská oprávnění.

Zjednodušené rozhraní

Pro správce návštěv jedné společnosti je možné spustit zjednodušené uživatelské rozhraní. Zjednodušené rozhraní umožňuje správci návštěv přidávát, odebírat a spravovat návštěvy. Ve zjednodušeném rozhraní nelze nahlížet logy a přítomnost. Účelem zjednodušeného rozhraní je především usnadnit uživatelům bytu umožnění přístupu svým návštěvám. Všechny návštěvy vytvořené ve zjednodušeném rozhraní jsou vždy přiřazeny k výchozí skupině pro nové návštěvy. Správce návštěv nemá možnost tuto skupinu měnit. Výchozí skupinu pro nové návštěvy je potřeba dopředu vybrat v nastavení společnosti a je potřeba nastavit skupině platná přístupová pravidla pro přístup do bytu, včetně cesty k němu. Uživatel bytu pak ve zjednodušeném rozhraní může spravovat způsoby autentizace a délku trvání návštěv.

Upozornění|/-/media/Images/Manuals/css/caution.png Upozornění

Před zapnutím zjednodušeného rozhraní musí administrátor systému nastavit výchozí skupinu pro nové návštěvy v Nastavení společnosti. Výchozí skupině musí být přiřazena taková přístupová pravidla, aby měla návštěva přístup do navštěvovaných prostor. Bez správně nastavené výchozí skupiny není možné ve zjednodušeném rozhraní zajistit návštěvám přístup.

Osobní údaje

Slouží k přidání základních informací o uživateli. Umožňuje přidání e-mailové adresy uživatele, na kterou budou uživateli zasílány informace související s jeho účtem, a přidání telefonního čísla pro kontaktování uživatele.

Na kartu je možné zapsat:

  • E-mail – adresa, na kterou budou uživateli zasílány informace související s jeho účtem v Access Commanderu;

  • Číslo uživatele – specifický identifikátor, nutný pro hromadnou synchronizaci s CSV souborem (viz Synchronizace uživatelů s FTP);

  • Poznámku.

Přístupy

Karta přístupy slouží k přiřazení uživatele do skupiny a k nastavení časového intervalu, ve kterém budou přístupové údaje uživatele platné. Časový interval se nastavuje v rozšířené nabídce karty, která se otevře kliknutím na ikona-three-dots-acom.

Tip|/-/media/Images/Manuals/css/tip.png Tip

Časová omezení umožnění přístupu ze strany zařízení se nastavují prostřednictvím časových profilů.

Je-li uživatel členem skupiny, karta tuto skupinu zobrazuje. Pokud uživatel není přiřazen do skupiny, lze jej v kartě přidat. Skupinu lze změnit nebo vymazat v rozšířené nabídce ikona-three-dots-acom.

Telefonní čísla

Pomocí této karty se nastavuje spojení s uživatelem. Telefonní číslo je volací destinace zařízení náležící tomuto uživateli.

Virtuální telefonní číslo lze použít pro volání na uživatele pomocí numerické klávesnice na zařízení. Virtuální číslo může mít dvě až čtyři číslice. Virtuální čísla nesouvisí s vlastními telefonními čísly uživatele, umožňuje tak skrýt vlastní telefonní čísla uživatelů na zařízení. V kartě je možné také nastavit zástupce, na kterého se hovor přesměruje v případě nedostupnosti tohoto uživatele. Zástupce je možné zvolit z dalších uživatelů ve společnosti.

Přístupový log

Přístupový log zobrazuje historii přístupů.

Protokol změn

V záložce Protokol změn je možné zobrazit všechny změny v nastavení uživatele. Základní řazení je dle času změny. V protokolu je možné zjistit, kdo změnu provedl. Po rozkliknutí řádku je možné zjistit podrobnosti k provedené změně.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.